Облекчава се регистрацията за осъществяване на пътна помощ

Ще отпадне необходимостта от предоставяне на удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация

Облекчава се регистрацията за осъществяване на пътна помощ

Законопроект предвижда отпадане на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител при искане за издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ. 

Изменението на  Закона за движението по пътищата е част от предприетите от правителството мерки за облекчаване административните процедури и намаляване административната тежест, за да могат гражданите и бизнеса да спестят време и средства, съобщават от Министерството на регионалното развитие. 

С предложените промени ще отпадне необходимостта от предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Вече няма да се изисква и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност.

Коментари: 0