Офшорка приватизира завод на две банки

ОББ и Уникредит Булбанк предупредиха за опит за кражба на завод, чието изграждане са финансирали.

Офшорка приватизира завод на две банки
4520 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

ОББ и „Уникредит Булбанк“ АД са финансирали предприятие за гипсокартон и гипсови изделия „Техногипс“ ЕАД, което е собственост наБалканстрой“ АД. Заводът е бил построен с кредит, обезпечен със залог на цялото търговско предприятие на „Технополис“ и на отделни активи.

След като предприятието спира да изплаща вноските по заема си, двете банки предприемат действия за принудително събиране на кредита. Впоследствие се включва и офшорната компания „Инвенто Бизнес Корп.“, регистрирана на о-в Тортола, с капитал $100 и представлявана от човек, участвал в управлението на фирми от групата на „Балканстрой“ АД, предприемайки координирани с длъжника действия, които препятстват законосъобразното удовлетворяване на банките от заложено имущество.

Изпратеното съобщение от банките гласи, че се е установило прилагане на добре позната схема да се използва анонимността на офшорни компании при опит за ограничаване и практическо обезсмисляне на законовите права на кредиторите. „На 09. 02. 2015г., в 11.22 ч. в Централния регистър на особените залози в полза на офшорната компания Инвенто Бизнес Корп. е вписан залог върху всички движими вещи, машини и съоръжения на „Техногипс“ ЕАД за сума от 60 милиона лева.“ Четири часа по-късно, обаче, (в 15.37ч.) същия ден, офшорната компания пристъпва към продажба на заложеното имущество, което длъжникът ѝ предава незабавно и доброволно. Така предприятието отказва на двете банки, но за сметка на това услужливо предава всичко на офшорката.

Това действие показва явния стремеж за отнемане възможността на кредиторите да ползват предоставената им от закона защита. Съществува и риск да се проведе процедура по продажба на заложените активи без реално разгласяване, ред и правила на участие, с което имуществото да се продаде на предварително определен облагодетелстван купувач.

Според пазарна оценка от декември 2014г. заложените движими вещи имат стойност от над 30 милиона лева. Според ОББ и Уникредит Булбанк АД евентуалната продажба на стойност, занижена спрямо тези нива, ще бъде явен опит за нарушаване на закона и увреждане интересите на кредиторите на дружеството. Банките няма да допуснат подобни нарушения на закона и с всички допустими от него средства ще защитават правовия ред и законните си интереси.

Завод „Техногипс“, който се намира в с. Ковачево, община Раднево,  в построен през 2007г. и е пуснат в експлоатация през 2009г. Заводът се управлява от трима еднолични собственици - Йордан Иванов Каназирев, Константин Георгиев Калоянов и Николай Георгиев Калоянов. И тримата притежават по 33.33% от холдинга.

Подкрепи Economic.bg