Окончателно: Зоните, винетките и скобите в София са законни

Върховният административен съд подкрепи мерките на Столична община

Окончателно: Зоните, винетките и скобите в София са законни

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбите на областния управител на София - град и сдружение "Софийски обществен съвет" срещу последните приети изменения на Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община, свързани с режима на паркиране на превозните средства по постоянен адрес, принудителното преместване на автомобили и поставянето на скоби. Това става ясно от съобщение на Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

В решението на съда се посочва, че въпреки твърденията на неправителствена организация за невъзможността общинският съвет да регулира със свой нормативен акт въпросите, свързани с реда и условията за движение, престой и паркиране на територията на Столичната община, съветниците са взели правомерно и законосъобразно решение.

Съдът потвърждава въведения режим на преференциално паркиране на превозни средства по постоянен адрес, като отхвърля твърденията за дискриминация при въвеждането на винетни стикери за живеещите в "Синя" и "Зелена" зони.

Във връзка с оспорването на възложените на ЦГМ дейности, като премахване на поставените в нарушение прегради, знаци, табели, съоръжения в зоните, принудителното преместване на неправилно паркирано превозно средство, поставянето на „скоба“ – съдът приема, че общинското дружество има право да осъществява този контрол.

В съответствие с това е определена и такса за паркиране в зоните, като незаплащането й води до поставяне на „скоба“, докато бъде заплатено. Съдиите приемат, че търговското дружество има правомощия да извършва оперативния контрол и при констатирани нарушения осъществява съвместна дейност с компетентните полицейски органи.

Решението на съда е окончателно.

В началото на седмицата Административният съд – София град отмени решението на Столичния общински съвет за определяне на цени, във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Решението не бе окончателно и се обжалва. 

Въпреки направените внушения, свързани с това решение и по-конкретно възможността за връщането на суми за извършени услуги за минали периоди, дори и да е влязло в сила, то ще важи за бъдещ период, а не за минали периоди.

Коментари: 0