Омбудсманът може да сезира КС за пенсионните промени

Над 2600 граждани са се обърнали с подписка и сигнали към него относно прехвърлянето на партиди от пенсионните фондове към НОИ

Омбудсманът може да сезира КС за пенсионните промени
Националният омбудсман Константин Пенчев може да сезира Конституционния съд относно промените в пенсионното законодателство, касаещи възможността за прехвърляне на средства от личните партиди в пенсионните фондове към НОИ. Това се казва в съобщение на институцията по повод общественото недоволство от законодателното решение.

Омбудсманът подчертава, че при него са постъпили редица сигнали от граждани  и организации относно приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) с искане да сезира КС.

По този повод Константин Пенчев е изпратил писмо до председателя на Народното събрание, министър-председателя и председателите на парламентарни групи в 43-то Народно събрание.

Той с безпокойство констатира, че извършените законодателни промени срещат негативен отзвук и неодобрение не само от страна на пенсионноосигурителните дружества, но и от различни организации, а най-вече от гражданите. В институцията на омбудсмана са постъпили множество искания за сезиране на Конституционния съд на Република България по повод на измененията в КСО, които съдържат аргументи за противоречието на промените с редица разпоредби от Конституцията, свързани с правата и свободите на гражданите.

„Моята твърда позиция е, че промени в законодателството и особено такива в чувствителни области, каквато е пенсионната реформа, трябва да се осъществяват след обстойно обществено обсъждане, като се изследват подробно всички мнения и становища и се дава гласност на различните гледни точки и предложения, с цел да се постигне консенсус по важните въпроси” – пише омбудсманът и допълва: 

„Логично, непрозрачният и прибързан начин на вземане на това законодателно решение, което допуска с акт на Министерския съвет, а не със закон, да се регламентират редът и начинът на осъществяване на избора на осигуряване, предизвика обществено недоволство и възмущение, което заля институцията на омбудсмана на Република България. Към мен с подписка се обърнаха 2 600 граждани и над 200 лица с индивидуални жалби, които не одобряват „национализацията” на средствата им”.

Константин Пенчев напомня, че в края на миналата година управляващото мнозинство е поело ангажимент тези промени да бъдат подложени на обществена дискусия до края на месец март 2015 г. „Като защитник на правата на гражданите, които в момента чувстват безпокойство и несигурност заради промените в КСО, апелирам този дебат да бъде проведен без никакво отлагане, за да може регламентирането на избора на осигуряване, както и пенсионната реформа, да се осъществят след широко обществено обсъждане и постигане на консенсус. Готов съм да бъда домакин на подобна дискусия, в рамките на която да бъде чут и гласът на хората” – пише общественият защитник.

Омбудсманът подчертава, че ако до края на март надеждите и очакванията на българските граждани за пореден път не бъдат оправдани, ще прецени дали да упражни правомощието си да сезира Конституционния съд.

Коментари: 0