Още 50 млн. лв. за реклама и изхранване на европредседателството

Средствата са от Централния бюджет, извън планираните в Закона за държавния бюджет за 2018 г.

Още 50 млн. лв. за реклама и изхранване на европредседателството
1096 ~ 1 мин. четене
Министерски съвет одобри допълнителни 49 млн. лв. от Централния бюджет, които ще бъдат отпуснати „за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. От официалната правителствена информация става ясно, че под „обезпечаване“ се има предвид средства за медийно отразяване, кетъринг, настаняване, транспорт и др.

От одобрените разходи 48.73 млн. лв. са разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители (министерствата) за дейности по провеждането на Българското председателство, а 279 хил. лв. - по бюджетите на общини за одобрените им проекти за инициативи, свързани с регионалното измерение на Председателството.

Основната част от дейностите са свързани с осигуряването на събитията от календара на Българското председателство, които ще се проведат в страната, както и за организиране на събития зад граница, за културната програма, за осигуряване на медийно покритие, публикации и реклама на събитията, за плащания по вече сключените през 2017 г. договори с изпълнители за осигуряване на отделните направления на подготовката – хотелско настаняване, храна, транспорт, превод, дейност на доброволците, функциониране на акредитационната система и др.
Коментари: 0