45% от фирмите не са наемали хора в кризата

НСИ представи демография на предприятията

45% от фирмите не са наемали хора в кризата
В 45 % от фирмите, които са били активни в най-тежките години от кризата, няма нает нито един човек, сочат данните на Националния статистически институт. Най-голямата заетост е концентрирана в големите предприятия, които обаче са малко над 8 на сто от активните на пазара. 

През 2013 г. в България са действали 327 503 активни предприятия, което е почти 1.2% повече в сравнение с предходната 2012 година, отчитат от статистиката. По методологията на Евростат, в данните не са включени холдинговите дружества. 

В близо половината от активните предприятия няма нито един наемен работник. Това означава, че в тях работят реално само собственикът или собствениците им, което прави едва 6,4 на сто от общия брой на заетите в страната. 

Най-много хора работят в големите предприятия с десет и повече наети, което прави почти 70 на сто от общия брой на заетите в страната. 

В годините на кризата са възниквали, но и са закривани много предприятия аз ремонт и търговия на автомобили и мотоциклети. Най-издържливи са били фирмите от добивната промишленост, но не и тези, които са възникнали в годините на кризата. 

През 2012 г. средно около 3,5 % от безработицата в страната се е дължала на закриване на предприятия.
Коментари: 0