Пътната агенция дава 500 хил. лв. за археология по трасето на „Хемус“

Пълното спасително археологическо проучване на обекта трябва да продължи не повече от 65 календарни дни

Пътната агенция дава 500 хил. лв. за археология по трасето на „Хемус“
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира обществена поръчка за археологическо проучване на открития обект в района на село Градище, по трасето на магистрала „Хемус“, в участъка от п. в. Белокопитово до п. в. Буховци. Прогнозната стойност на поръчката е 500 хил. лв. без ДДС.

При първоначалното обследване на трасето е разкрит многослоен археологически обект, съобщават от АПИ. По време на предварителното му проучване се откриват селища от бронзовата, римската епоха и Средновековието. Най-многобройни са материалите от втората половина на IV в. и началото на V в. Сред находките присъстват керамика, монети, накити, инструменти, прешлени за вретено, тежести за стан и др. Разкрити са също ями вероятно от къснобронзовата епоха (II хил. пр. Хр.) и ранносредновековна землянка.

Пълното спасително археологическо проучване на обекта трябва да продължи не повече от 65 календарни дни. 

По трасето на магистрала „Хемус“ в 16-километровата отсечка - от п. в. Белокопитово до п. в. Буховци, за проучване и наблюдение по време на строителството са регистрирани 5 археологически обекта. Общата стойност за предварителното и пълното им археологическо проучване е около 1,2 млн. лв.
Коментари: 0