Пазарът на електроуреди в България се оценява на 330 млн. евро

За периода 2008-2016 г. секторът е отбелязал 45% ръст на оборота

Пазарът на електроуреди в България се оценява на 330 млн. евро
Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Оборотът при търговията с домакински електроуреди в България е нараснал с 45% за девет години и през 2016 г. стойността му е 330 млн. евро. Това стана ясно по време на пресконференция на APPLiA България – организацията, представляваща производителите в сектора. Значителното увеличение нарежда страната ни на второ място в Европейския съюз, като само в Румъния ръстът за отчетения период е по-голям - близо 70%.
 
От графиката по-долу е видно, че по-голямата част от икономиките бележат спад на оборотите в периода 2008-2016 г. У нас обаче тя е положителна, изтъкна генералният секретар на APPLiA България Габриела Чифличка. Тя поясни, че последно измереният ръст на оборота е двойно по-висок от този, който е бил отчетен в периода 2008-2014 г. - 22%.През 2016 г. оборотът от домашни електроуреди в рамките на ЕС се изчислява на 47.6 млрд. евро. Секторът дава работа на близо 1 млн. души, а тук на около 4 000. Нивото на заетост  в бранша у нас е в рамките на средното за Европа, като изпреварва държави като Швеция, Белгия, Гърция и Финландия.

Любопитното е, че 4 хиляди са преките работни места, но реално се създават и непреки в областта на търговията, леката промишленост, логистиката и следпродажбения сервиз.

България е в челните редици и по иновации

През 2016 г. само в България браншът е вложил в проучвания и иновации близо 10 млн. евро. За деветгодишния отчетен период това представлява ръст от над 40%. По този показател страната ни отново се нарежда на второ място, точно след Румъния, където секторът е увеличил инвестициите в R&D с около 70%. 

Основната цел на научно-изследователската дейност е да се разработят по-ефективни уреди с високо ниво на екологичност, които да носят все повече икономии на домакинствата. Благодарение на подобренията хората имат възможност да пестят време, енергия и вода.

„Последният доклад на APPLiA за материалните потоци сочи, че благодарение на повишаването на ефективността на съдомиялните машини, потреблението на вода е намаляло с 83.5%, а потреблението на електроенергия – с над 60%“, даде пример Чифличка. Според нея, ако всяко българско домакинство мие със съдомиялна машина вместо на ръка, могат да се реализират над 80 млрд. литра икономии на вода и около милиард и половина киловат часа икономии на електроенергия годишно.

Визия 2025 по пътя към кръгова икономика

Генералният директор на APPLiA Паоло Фалчони очерта визията за развитие на сектора, която ще помогне и за подобряването на стила на живот на хората като цяло. Първият стълб е свързан с насърчаването на устойчивия начин на живот. „За нас това означава да се погрижи индустрията да предоставя енергийноефективни уреди за дома“, уточни той.

Фалчони изтъкна необходимостта от подобряване на законодателството по отношение на отпадъците, така че да отговаря на очакванията. Според него е много важно рециклирането да инжектира вторични суровини в производствения процес, а химическата нормативна уредба да не допуска използването на опасни материали в уредите.

Вторият стълб е свързан с концепцията Интернет на нещата (IoT), който предвижда създаването на свързан дом. Тук е много важно да се вземат предвид неща като киберсигурност и неприкосновеност. 
Третият стълб е свързан с ускоряването на растежа в Европа. „Ролята на индустрията в съвременното общество е да създава стойност – за потребителите, за заетите и за цялото общество“, каза Паоло Фалчони.

Развитието на технологиите и правилата постепенно водят до навлизане в тъй наречената кръгова икономика. Иновациите ще помогнат за ефективността на уредите, които освен че ще могат да си „говорят“ помежду си, ще са в състояние също по интелигентен начин например да използват зелени източници на енергия, ако такива са налични.

"Кръговата икономика предполага ангажираност от всички страни, а не само от индустрията", изтъкна Фалчони. Първо отделният човек трябва да има мисленето, че не бива да хвърля безразборно вече неизползваната си техника, а да я отдава за рециклиране. Показателно е, че потребителите в ЕС генерират 5 млн. тона отпадъци от домакински електроуреди. Индустрията обаче е успяла да сбере и рециклира едва 1.7 млн. тона.

Статистиката сочи, че в ЕС през 2016 г. около 17% от малките домакински електроуреди, които са изчерпали жизнения си цикъл, са свършили в кофата за боклук, което е загуба на ценен ресурс, каквито са някои метали например, който е можело да бъде повторно внедрен в нова апаратура.

Ако обаче човек вече има идея, че трябва да спомага с поведението си за рециклирането на отпадъци, то възниква въпросът къде може да предаде старите си уреди. Според генералния директор на APPLiA това е етапът, в който активно може да се включат общинските власти и да създадат такива пунктове, както и да дадат необходимата информация за това.

„Управлението на отпадъците е изключително важен елемент от нашите отговорности“, коментира още Паоло Фалчони. По думите му, това е съществена част от идеята на бранша за кръгово общество – всеки негов член да допринася за кръговата икономика чрез отговорно отношение към ресурсите, включително разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране. Това ще доведе до по-чиста околна среда за всички и по-малко загуби на материали, убедени са в сектора.
Коментари: 0