Печалбата на банките нарасна с 4% и достигна 1.5 млрд. лв.

С 25% нарастват кредитите към други финансови предприятия, а депозитите намаляват

Печалбата на банките нарасна с 4% и достигна 1.5 млрд. лв.

Снимка: Economic.bg/Архив

768 ~ 1 мин. четене

Печалбата на банките в България достигна 1.5 млрд. лв. към 30 ноември 2019 г., показват данни на БНБ. Това е увеличение с 4%, или 59 млн. лв. спрямо същия период през 2018 г.

През ноември активите на банковата система намаляват с 800 млн. лв. спрямо месец по-рано и достигат общо 112.5 млрд. лв. Нарастване е отчетено при портфейлите с ценни книжа, а намаление - при инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия.

Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 1.3 млрд. лв. (2.1%) през ноември до 66.6 млрд. лв. Нарастват силно кредитите за други финансови предприятия - с 902 млн. лв., което е ръст от 25%. За сравнение през октомври вземанията от други финансови предприятия бяха надолу с 65 млн. лв., или  1.8%.

Нарастват и кредитите за нефинансови предприятия (с 227 млн. лв., или 0.6%), за домакинствата (с 205 млн. лв., или 0.9%), както и за сектор „Държавно управление“ (с 14 млн. лв., или 1.6%).

Депозитите в банковата система намаляват през ноември с 436 млн. лв. (0.5%) до 95.8 млрд. лв. Спад е отчетен при депозитите на кредитни институции (с 531 млн. лв.), при тези на нефинансови предприятия (с 270 млн. лв.) и на други финансови предприятия (с 214 млн. лв.).

Увеличават се депозитите само на домакинствата (с 481 млн. лв.) и на сектор „Държавно управление“ (с 97 млн. лв.).

Собственият капитал в баланса на банковата система през месеца намалява с 307 млн. лв. (2.1%) до 14.2 млрд. лв.

Коментари: 0