Пенсиите за инвалидност двойно повече за 15 години

Те са нараснали от 150 хиляди на 382 хиляди броя

Пенсиите за инвалидност двойно повече за 15 години

За периода от 2000 до 2015 г. броят на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване нараства 2,5 пъти - от 150 751 до 382 714. Това сочи анализ на НОИ, който ще бъде представен днес на кръгла маса за разширяване на възможностите за трудова реализация на хората с увреждания, съобщават БТА и Дарик.

За същия период социалните пенсии за инвалидност са нараснали 3,5 пъти - от 145 893 до 496 992. Пенсиите за инвалидност от фонд "Трудова злополука и професионална болест" намаляват 2,3 пъти за 15 години - от 26 873 до 11 763, отчита статистиката на НОИ.

За периода 2000-2015 година делът на пенсионерите с лична, водеща пенсия за инвалидност от общия брой пенсионери с лична пенсия е нараснал над два пъти, от 10, 3 на сто на 21,3 на сто.

Разходът за пенсии за инвалидност поради общо заболяване се е увеличил 8, 6 пъти, а разходът за социални пенсии за инвалидност се е увеличил 5,1 пъти. 

Статистиката на НОИ сочи, че средната продължителност за получаване на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване се е понижила с две години - от 12, 7 през 2000 година до 10,7 през 2015 година. Средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване се е увеличила с 4,4 години.

Причините за нарастване на броя на хората, получаващи пенсии за инвалидност са стъпаловидното покачване на възрастта и осигурителния стаж с въвеждането на точковата система през 2000 година, високата безработица и заплаха за оставане без работа и доходи, неудачните законодателни решения, както и неадаптираната градска среда. Проблеми в здравеопазването и медицинската експертиза и недобра координация между различните институции за функционирането на органите на медицинската експертиза и контролът над тази дейност също са сред причините за нарастване на броя на хората с инвалидни пенсии, е изводът на експертите на НОИ.

Резултатите от контролната дейност на медицинските комисии към Териториалните поделения на НОИ за периода 2012-2015 година показват тенденции за прогресивно нарастване на броя на решения на медицинските комисии, които кореспондират с броя на постановени решения от ТЕЛК, с изключение на 2015 година. В годините намалява и броят на обжалваните експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК- през 2012 година са 3 829, а през 2015 година - 2 598.

За тригодишния период от медицинските комисии са обжалвани 13 803 експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК.

Към 31 декември 2015 година по 4 746 експертни решения процедурата по обжалване е приключила. Анализът на резултатите показва намаляване с 565 / 11,9 процента/ на хората с определен процент трайно намалена работоспособност - над 50 на сто, който определя правото на пенсия за инвалидност, както и намаляване с 594 / 23,77 процента/ на броя на хората с процент трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто, която носи и допълнителни социални придобивки.

Коментари: 0