Пенсионните фондове: Доходността е положителна

Данните на КФН са изчислявани по стара методика и са неверни, твърдят в отворено писмо от асоциацията на дружествата

Пенсионните фондове: Доходността е положителна
172 ~ 2 мин. четене
Реалната доходност на пенсионните фондове за периода 30.06.2004 - 30.09.2014 r. е положителна, като в процентно отношение за целия пазар тя е 5,1% за периода и 0,486 % rодишно. Това се казва в отворено писмо на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод изнесена на 29.01.2015 г. невярна информация от КФН на заседание на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.

Реалната доходност се изчислява съгласно световнопризнати стандарти и методики, с които оперират българските пенсионноосигурителни компании. Докато иэчисленията на КФН, представени за същия период 2004 - 2014' г., както нейният зам. председател г-н Ангел Джалъзов призна, са направени по остаряла методика и КФН предстои да приеме нова такава. 

Разминаванията в данните за доходността на фондовете се дължат не само на различната методика на изчисления, но и на различни периоди на измерване. Поради това данните не могат да бъдат съпоставими, смятат от асоциацията. 

Представените данни от КФН не обхващат целия период на съществуване на пенсионните фондове в България от 2002 - 2014 Г., за който средствата на осигурените лица са управлявани и върху тях има начислена доходност. Имаме опасения, че изнесените от КФН данни се употребяват тенденциозно, за да се потвърди вече зададена политическа теза, че средствата на осигурените лица се управляват лошо. 

Смущаващ е фактът, че на заседанието на Комисията по бюджет и финанси на НС на 29.01.2015 г. не бяха поканени представители на пенсионноосигурителните компании, което говори за липса на прозрачност и желание за диалог, в който ние сме готови да участваме. Такъв подход не е в интерес на българските граждани и не гарантира прозрачно провеждане на промените в пенсионната система, завършва писмото. 


Подкрепи Economic.bg