Петролният бранш алармира за удар на държавата върху бизнеса

В промените в Закона за здравето са внесени и предложения за нови задължения за \"Лукойл\"

Петролният бранш алармира за удар на държавата върху бизнеса
6600 ~ 3 мин. четене

Българската петролна и газова асоциация (БПГА) се обяви срещу текстовете в новия Закон за здравето, които засягат промените, предвидени в ресорния Закон за акцизите и данъчните складове. Ако бъдат одобрени, те биха засилили контрола на държавата върху големия бизнес с горива и биха довели до повече разходи за индустрията.

Става въпрос за параграфите 18, 19 и 20 в преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето, който беше гласуван вече в Министерски съвет и днес се разглежда от Правната комисия в Народното събрание. В една от промените е записано, че „данъчен склад не може да бъде обект, който обхваща нефтопродуктопровод и свързана/присъединена към него повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти“. 

Това означава, че „Лукойл България“ ще трябва отдели и регистрира като отделни данъчни складове шестте бази, които са свързани с нефтопровода ѝ, както и да монтира още измервателни уреди на съоръжението. Според друга поправка петролната компания ще има срок един месец да поде заявление до директора на Агенция "Митници", с което да поиска промяна на вече „издадени лицензи за отделяне на нефтопродуктопровод/нефтопродуктопроводи и за издаване на самостоятелен/самостоятелни лиценз/лицензи за отделените от данъчния склад бази“

В проекта има и изискване за монтиране на измервателни уреди на входа на помпените съоръжения на нефтопровода, както и на местата, в които се вкарват суровини и се изкарва готова продукция.

За това, че държавата ще се опита да засили контрола над сектора съобщиха първи от „Капитал“. „Сега според представители на пазара има политическо отслабване на позициите на "Лукойл", активизиране на прокуратурата и удобен момент промяната да бъде прокарана в парламента бързо заедно с измененията на текстовете около извънредното положение“, пише изданието.

БПГА смята, че тези предложения нямат нищо общо с изпълнението на противоепидемичните мерки в страната и не кореспондират по никакъв друг начин със Закона за здравето. Те са против промените, тъй като според асоциацията не са обсъждани по никакъв начин с бранша и за тях вносителят не е оповестил мотиви.

„Ако параграфите 18 и 19 не отпаднат от преходните и заключителни разпоредби и бъдат гласувани от народните представители, част от петролния бизнес ще бъде задължен да закупува и монтира нови измервателни уреди в една изключително тежка за целия бранш ситуация. Параграф 20 пък предвижда ускорено изграждане на видеонаблюдение в данъчните складове. Камерите трябва да са поставени в най-кратки срокове – през есента на тази година. Това е още една значителна инвестиция за петролния бранш“, казват в позиция от брашна.

Според тях в момента пазарът на горива търпи огромни загуби в условията на постоянно падащи обороти и при обезценяващи се петролни продукти. В същото време браншът е един от най-големите работодатели и данъкоплатци в страната.

От Българската петролна и газова асоциация призовават вносителя на законопроекта да изтегли текстовете, които целят промени в Закона за акцизите и данъчните складове, както и в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане.

„Ако правителството смята, че изменения на изискванията към данъчните складове са наложителни, то това би трябвало да стане само след широка дискусия със засегнатите оператори от бранша и при пълна прозрачност“, казват още от БПГА.

Коментари: 0