Плаж „Къмпинг Градина“ остава при стария си концесионер

За следващите 20 години ивицата ще се стопанисва от компанията, която е собственик и на къмпинг "Градина"

Плаж „Къмпинг Градина“ остава при стария си концесионер

Снимка: Camping Gradina

5592 ~ 3 мин. четене

Плажът „Къмпинг Градина“ остава при концесионера, който го стопанисваше през последните години - компанията „Къмпинг Южен Бряг“. Справка в Търговския регистър показва, че едноличен собственик на капитала на дружеството е „БСПФ ПРОДЖЕКТ 1“, която пък е собственост на листвания в Лондон фонд Black Sea Property.

„БСПФ ПРОДЖЕКТ 1“ е собственост на Блек Сий Пропърти Плс.- офшорна компания, регистрирана в британския остров Ман. Преди две години дружеството купи самия къмпинг „Градина“.

Новият стар концесионер се задължава за целия 20-годишен срок на договора да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Годишното възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 90.7 хил. лв. без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията, са в размер на 231 295 лв. с ДДС.

Нови концесионери и на други плажове

За концесионер на морски плаж „Поморие - юг“ е определен „ИТ МАРИНА БРЯГ“ ЕООД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 години да предоставя 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7.1%. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 200 663,89 лв. без ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията са в размер на 206 890,80 лв. с ДДС.

„БИЙЧ РЕВЮ“ ООД е определен за концесионер на морски плаж „Обзор - Мотела“, община Несебър, област Бургас. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 години да предоставя 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4.9%. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 115 339,63 лв. без ДДС.

За концесионер на морски плаж „Дюни“, община Созопол, област Бургас, е определен „Дюни“ АД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11.4%. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 148 739,80 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 78 722 лв. с включен ДДС.

Подкрепи Economic.bg