По-голямата част от кобалта в света идва от една държава

Сравнително редкият метал става все по-търсен

По-голямата част от кобалта в света идва от една държава

Снимка: Wikipedia

Кобалтът е сравнително рядък, но все по-търсен метал. 68% от световния му добив е концентриран в африканската държава Конго, следвана от Филипини, Русия, Куба, Канада. За сравнение, през 2005 г. Конго е допринасяла за около 40% от световния добив.

Металът се използва в изработването на батерии както за мобилни устройства, така и за електрически превозни средства. Предвид нарастващата необходимост от съхранение на енергия, с която да се захранват съвременните технологии, се увеличава и търсенето на кобалт. А заради сравнително ограничените находища на този метал, логично скача и цента му. 

Неслучайно компании като Apple дори се оглеждат за начин да скъсят пътя до производителите и да купуват директно от мините. 
Коментари: 0