Специалностите с най-много евростипендии за успех

От 31 102 класирани студенти за стипендия по успех 4380 са били с максимален успех

Специалностите с най-много евростипендии за успех

Снимка: Economic.bg

От 2016 г. насам общо 41 501 студенти са получили общо 27 млн. лв. под формата на европейски стипендии за успех и за специални постижения. Най-много стипендианти са изучавали „Компютърни системи и технологии“ – 1114, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 988, „Архитектура“ – 837, „Ветеринарна медицина“ – 704, и „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 695.

Над 1500 младежи са запазили добрия си успех и са получили стипендия и за четирите изминали семестъра, а други 3024 – за три от тях.

Резултатите бяха обявени от зам.-министъра на образованието Петър Николов по време на днешното отчитане на проекта „Студентски стипендии – фаза 1”. Средствата по него са били осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За изминалите четири академични семестъра 31 102 студенти са взели стипендия за успех. Парите са се изплащали накуп за всичките пет месеца от семестъра. Месечната стойност на стипендията е била 150 лв. От класираните 4380 са били с максимален успех (6.00), а само 144 – с минималния за получаването на стипендията - 4.00. Средният успех за получаване на стипендията е бил отличен 5.45.

От 2016 г. досега са предоставени 24 095 стипендии за специални постижения на 9399 студенти. Размерът им е 300 лв., а всеки младеж е можел да получава до три такива наведнъж. Средният успех за всички семестри е отличен 5.59, като 7931 от стипендиантите са с максимален успех. За четирите семестъра от изпълнението на проекта 4053 младежи са получили по една стипендия, 1790 – по две, а с три са били 1662. Общо 33 възпитаници на висшите училища в страната са взели максималния брой от 12 стипендии. Специалностите с най-голям брой класирани студенти са „Медицина“ – 2092, „Право“ – 1597, „Финанси“ – 544, „Медицинска сестра“ – 453, и „Компютърни системи и технологии“ – 451.

В рамките на проекта е било направено и проучване сред студентите и преподавателите в университетите за удовлетвореността и мотивацията за получаване на европейски средства. 84.9% от младежите, получили стипендия за успех, са посочили, че средствата ги мотивират да постигат по-добри резултати при обучението си. 87.5% от студентите със стипендия за специални постижения също са потвърдили, че са още по-амбицирани да се включват в научни проекти извън академичните занятия. Почти половината от преподавателите са на мнение, че европейските стипендии за специални постижения стимулират достатъчно младежите.

74.2% от анкетираните възпитаници на висшите училища са на мнение, че предоставянето на европейски стипендии в приоритетните направления засилва интереса към специалностите. Две трети от стипендиатите за успех и почти половината от тези със стипендии за специални постижения са изразходвали парите си за покриване на семестриални такси. Текущи разходи са покрили 41.7% от получилите стипендия за специални постижения и 33.4% от тези с отличен успех. Студентите често са ползвали средствата за учебници, помагала, както и за плащане на общежитията си.

Коментари: 0