7,8% по-малко хотели работят през тази година

Най-предпочитани през януари са били хотелите с 4 и 5 звезди

7,8% по-малко хотели работят през тази година
3707 ~ 2 мин. четене

През януари 2016 г. в страната са функционирали 1 829 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.2 хиляди, а на леглата - 111.3 хиляди. В сравнение с януари миналата година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 7.8%, а на леглата в тях - с 0.8%, показват данните на НСИ за януари.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г., е 811.7 хил., или с 9.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките - с 14.9%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През януари 2016 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.6% от нощувките на български граждани и 20.3% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 30.6 и 7.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2016 г. се увеличават с 11.6% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 342.9 хиляди. От всички пренощували лица 64.1% са българи, като по-голямата част от тях (61.9%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 123.0 хил., като 71.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.1 нощувки.             

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 24.4%, като се увеличава с 2.6 процентни пункта в сравнение с януари 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 38.3%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 21.8%, и с 1 и 2 звезди - 13.3%.

Приходите от нощувки през януари 2016 г. достигат 39.4 млн. лв., или с 9.0% повече в сравнение с януари 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 10.2%, така и от български - със 7.7%.

Подкрепи Economic.bg