„Подкрепа“ иска таксите на пенсионните фондове да отпаднат

Синдикатът е изчислил, че дружествата са получили 1 млрд. лв. от такси

„Подкрепа“ иска таксите на пенсионните фондове да отпаднат
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Синдикалната организация „Подкрепа“ настоява да се промени законодателството така, че таксите за частните пенсионни компании да отпаднат почти изцяло. Към момента дружествата, управляващи универсалните пенсионни фондове (УПФ), събират две основни такси – начална и инвестиционна.

До 2015 г. тези такси бяха съответно 5% от стойността на месечната вноска по личната партида и 1% върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество.

Миналата година КФН изнесе данни, от които стана ясно, че осем от девет дружества налагат максимално допустимите такси. Освен това бе налагана „изходна“ такса от 20 лв., за да се изтегли партидата от даден фонд и да се прехвърли в друг.

След оповестяването на тези данни КФН направи промени в наредбите, с които постепенно таксите да започнат да намаляват. „Изходната“ такса бе отменена изцяло. Така от 2016 г. „входната“ такса, която фондът взима от всяка вноска бе намалена до 4.5%. През 2019 г. по закон трябва да падне до 3.75%. Инвестиционната такса от тази година е 0.9%, а до три години трябва да падне до 0.75%.

От КТ „Подкрепа“ настояват „входната“ такса да бъде премахната изцяло, тъй като според тях „срещу нея не се предоставя никаква услуга“. Те дават пример с премахването на Таксата за достъп за производителите на възобновяема енергия, която според съда не може да бъде налагана, тъй като срещу нея не се предоставя услуга.

Другото предложение на синдиката е инвестиционната такса да се начислява само върху резултата от инвестициите, а не както е сега - върху пълната стойност на активите на осигурените.

Изчисленията на синдиката показват, че всички удържани такси през 2002 г. са били в размер на 12.4 млн. лв.,а през 2015 г. те са вече 140.4 млн. лв. Активите на частните пенсионни дружества по всички фондове са 10,4 млрд. лв. (последно публикувани данни за третото тримесечие на 2016 г.). Начислените и удържани такси са почти 1 млрд. лв.

Едно от предложенията на „Подкрепа“ е висшите мениджъри в пенсионноосигурителните дружества, които управляват осигурителни средства, да декларират възнагражденията си пред Сметната палата.
Коментари: 0