Португалия изкара над 4 дни само на „зелена“ енергия

За 107 поредни часа иберийската държава потребяваше само възобновяема енергия

Португалия изкара над 4 дни само на „зелена“ енергия

Португалия е изкарала 4 поредни дни, използвайки само възобновяема енергия. Това се е случило миналата седмица. За постижението съобщи Zero.ong. Постижението бе предшествано от друг успех, при който страната добиваше 70% от енергията си от ВЕИ през първото тримесечие на 2013 г. и 63% през цялата 2014 г. Португалия спря изгарянето на въглища през 1994 г.

Португалската Асоциация за устойчиво земеползване в сътрудничество с местната Асоциация за възобновяема енергия (APREN) са анализирали данните от Националната енергийна мрежа (REN) и са стигнали до заключението, че в седмицата, приключила на 11 май, страната е постигнала важен рекорд за този век.

Консумацията на електроенергия в Португалия е била покрита изцяло от възобновяеми източници за повече от 4 последователни дни – по-точно между 6:45 ч в събота сутринта на 7 май до 17:45 ч в сряда, 11 май. Това означава общо 107 часа, когато не е било необходимо да се прибягва до какъвто и да е източник на невъзобновяеми електроенергия.

Основните източници на енергия в Португалия са биогоривата и отпадъците. Вятърната и водната енергия добавят все по-големи количества енергия в общия микс. Геотермалната и слънчевата енергия тепърва набират скорост.

Коментари: 0