Повече от 80% от българите пътуват само в страната

Излизаме извън България главно за почивка и екскурзия

Повече от 80% от българите пътуват само в страната

Снимка: БГНЕС

204 ~ 2 мин. четене

През първото тримесечие на 2015 г. 578.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 83.5%, са пътували само в страната, 13.8% - само в чужбина, а 2.7% са пътували както в страната, така и в чужбина, съобщават от НСИ.

В сравнение със същото тримесечие на 2014 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 15.0%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 15.9%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 9.1%.

През първото тримесечие на 2015 г. най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25 - 44 години (43.2%), като 87.8% от тях са пътували предимно в страната. Същевременно в чужбина най-много са пътували лицата на възраст 45 - 64 години – 17.6%.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки", докато тези, реализирани в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 40.8 и 57.0% от тях.

През април 2015 г. с други цели са били 54.9% от пътуванията към Турция и 54.8% - към Обединеното кралство. Пътуванията със служебна цел към Чешката република са 64.3%, към Белгия - 62.5%, а тези към Италия и Испания с цел почивка или екскурзия са съответно 40.0 и 38.1% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През първото тримесечие на 2015 г. като самостоятелни са били регистрирани 752.5 хил., или 94.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.2%, а на тези в чужбина - 89.7%.

Делът на личните пътувания в чужбина, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, е 10.3%, а в страната — 4.8%

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 35.2%, докато в чужбина са разходите за транспорт — 46.0%.

През първото тримесечие на 2015 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 189.66 лв. в страната и 654.32 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 173.03 лв. в страната и 1 068.46 лв. в чужбина.

Подкрепи Economic.bg