Правителството одобри законовите промени за влизане в Банковия съюз

Парламентът трябва да ги приеме до края на 2018 г., за да се спази срокът за присъединяване

Правителството одобри законовите промени за влизане в Банковия съюз
Министерският съвет одобри промените в Закона за Българската народна банка, предложени от Министерството на финансите. Измененията в трябва да бъдат одобрени задължително, за да може страната ни да влезе в Банковия съюз, което пък е задължително условие за влизането ни във Валутно-курсовия обменен механизъм (ERM II) и след това в Еврозоната.

Законопроектът е изготвен на основата на оценката и препоръките за България, съдържащи се в докладите за конвергенцията, публикувани от Европейската комисия и от Европейската централна банка (ЕЦБ). Изискваните промени са в посока засилване на институционалната и функционална независимост на централната банка, персонална независимост, забрана за парично финансиране и привилегирован достъп, поверителност и др.

От Плана за действие, изготвен от Министерството на финансите се вижда, че законодателните промени трябва да бъдат готови до края на декември 2018 г., ако правителството иска да спази графика си. Те включват освен изменения в Закона за Българската народна банка, но и промени в Закона за кредитните институции и в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Подзаконовите нормативни актове трябва да са приети до март 2019 г.
Коментари: 0