Правителството отпусна втория милиард за саниране

Сумата бе утвърдена от Народното събрание с решение на 18 януари 2017 г.

Правителството отпусна втория милиард за саниране

Правителството одобри втория милиард по програмата за саниране на многофамилни частни сгради. Парите ще бъдат дадени на Българската банка за развитие (ББР) чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Финансовата институция финансираше предварително проектите със собствени средства и сега трябва да ѝ бъдат възстановени от държавата.

Вторият милиард по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще бъде от Бюджет 2017, което означава, че бюджетният излишък, който към ноември беше около 2.3 млрд. лв., ще се свие значително.

Средства са до размера на одобрените за изпълнение на Програмата и са предназначени за изплащане на задълженията по чл. 2, ал. 6 от ПМС 18/2015 г., с което министерството превежда към Българската банка за развитие дължимите суми по изпълнението на Програмата. Те бяха гласувани
с Решение на 43-ото Народното събрание на 18 януари 2017 г.

Чрез изпълнението на Програмата за първи път в България има ясна политическа воля за мащабно финансиране на мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фонд, тъй като този сегмент изостана значително по нива на енергийна ефективност в сравнение със сградите за обществено обслужване, се казва в мотивите към решението на правителството.

Коментари: 0