Правителството пълни новата Агенция за пътна безопасност с чиновници

Една трета от работещите в новата структура ще се занимават с ПР, мениджмънт, политическа дейност и контрол на самата структура

Правителството пълни новата Агенция за пътна безопасност с чиновници

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Министерският съвет публикува постановлението, с което ще бъде създадена новата структура в държавната администрация, наречена Държавна агенция за пътна безопасност. Специализираният орган към МС трябва да заработи от 1 януари 2019 г. и най-общо да ръководи, координира и контролира дейностите по пътна безопасност.

Новата структура трябва да подобрява координацията на пътната безопасност, да обезпечава политиката по пътна безопасност „с обективни, безпристрастни и всеобхватни данни и анализ“. Също така трябва да осигурява мониторинг и контрол на резултатите от прилагането на политиката и оценка на ефективността на предприетите действия, да изпълнява мерките за осигуряване на пътна безопасност във всички текущи проекти по РПМ и да подобрява информираността на обществото.

Агенцията се явява второстепенен разпоредител на бюджетни средства, т.е. и за нея ще се предвидят държавни пари. Структурата ще си има председател и политически кабинет, в който ще влизат неговият заместник и експерт за връзка с обществеността (Пи Ар).

С това обаче няма да се ограничи ръководството на новата чиновническа структура. Предвидено е да има главен секретар, трима човека в отдел „Инспекторат“, един човек ще бъде финансов контрольор , а 9 човека ще се занимават с „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.

Всъщност се оказва, че от общо 39 човека, които ще бъдат назначени първоначално в новата Държавна агенция за пътна безопасност, едва 22 ще се занимават с оперативната и експертна дейност. Тоест само тези хора ще вършат това, за което е създадена Агенцията, а останалите ще бъдат чиновници, с каквито е пълно във всички останали министерства и ведомства.

Припомняме, че от 2003 г. в България има действащ орган, който трябва да работи в посока повишаване на пътната безопасност и намаляване на броя на жертвите на пътя. Това е Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП). Неин председател е министърът на вътрешните работи. Той обаче не работи. Близо 10 години в Министерския съвет не беше внасян задължителният годишен доклад, но след трагедията край Своге тогавашният вътрешен министър Валентин Радев внесе набързо 7 годишни доклада.
Коментари: 0