Правителството ще компенсира родителите на деца, неприети в детските градини

Желаещите да кандидатстват трябва да подадат заявление до 30 април 2021 г.

Правителството ще компенсира родителите на деца, неприети в детските градини

Снимка: Economic.bg/Архив

Родителите на деца в предучилищна възраст, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на места, ще бъдат компенсирани със средства от държавния бюджет. Това реши правителството на редовното си заседание. От пресцентъра на МС обаче не дават яснота колко би струвал този непредвиден харч на хазната.

Условията за компенсациите бяха разписани в приетата от правителството наредба. Компенсации ще се отпускат за деца от 3 г. до постъпването им в първи клас. Сумата ще е не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищно образование. За 2021 г. тя ще бъде утвърдена до седем дни от влизане в сила на наредбата.

Условията за получаването на компенсациите са детето да не е било прието в държавна или общинска детска градина поради липса на места, да е записано в такава в самостоятелна форма на обучение или да посещава целодневна или полудневна група в частна образователна институция, която не е включена в системата на държавно финансиране.

Държавата ще възстановява платените от родителите средства за обучение и отглеждане до размера на утвърдената от министъра на образованието и науката сума, като ще трябва да предоставят съответните договори и платежни документи за извършени разходи.

След обнародването на наредбата желаещите да кандидатстват за учебната 2020-2021 година трябва да подадат заявление в общината по настоящ адрес на детето в срок до 30 април 2021 г.

Коментари: 0