Програма „Дигитална квалификация“ свързва образованието и бизнеса

Бюджетът й е 2 млн. лв., които ще бъдат разпределени за тригодишно изпълнение

Програма „Дигитална квалификация“ свързва образованието и бизнеса

Снимка: Pexels

Правителството одобри Национална програма „Дигитална квалификация", по която в рамките на три години ще се обучават настоящи и бъдещи преподаватели и представители на бизнеса, които искат да започнат да преподават.

Основната цел на проекта е чрез допълнително обучение да се обогатят знанията на преподаватели по теми, свързани с дигитализацията, и да се обучат представители от практиката. След кrая на обучението те ще могат да преподават дисциплини в сферата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Предвидено е и обучение за учители за преквалификация в системата на средното образование към информатика и информационни технологии. Предвижда се да бъдат обучени 1 000 души, като акцентът ще бъде върху дигиталните компетентности. В рамките на програмата е предвидено и изработване на платформа за обмен на добри практики. Бюджетът на програмата за тригодишен период е 2 000 000 лв.

Изцяло сме съпричастни с идеята тази програма да допринесе за засилване на връзката между образованието, научните изследвания, работодателите и различните институции в системата на образованието, включително и в областта на дигиталните технологии и изкуствения интелект", коментира Българска стопанска камара.

Коментари: 0