Правителството ще прави свой закон за собствеността и финансирането на медиите

Работна група ще търси начин да възстановява конкуренцията на пазара, ако се окаже, че липсва

Правителството ще прави свой закон за собствеността и финансирането на медиите
508 ~ 1 мин. четене
Създава се работна група за законодателни промени относно собствеността и финансирането на медиите и тяхното разпространение. Това на практика ще бъде паралелен проект, който се конкурира с измененията на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, които бяха внесени в Народното събрание в началото на февруари от депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева.

Работната група трябва да предложи ясен механизъм за разкриване на крайния собственик на доставчика на съответната медийна услуга и източниците му на финансиране, отговорния държавен орган, който ще прилага механизма, както и размера на санкциите, в случай на неизпълнение на задълженията на адресатите на законопроекта.

Трябва да бъде предложен също законово допустим начин за сезиране от компетентен държавен орган на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и да се регламентира задължение на КЗК за периодично изготвяне на секторни анализи на медийния пазар в страната, обхващащи всички медии. В случай че Комисията установи, че конкуренцията на медийния пазар е ограничена или нарушена, да бъде създаден механизъм за нейното възстановяване.

В работната група по изготвянето на законодателните промени ще бъдат включени министрите на икономиката, на финансите и на културата и определени от тях експерти.

На работната група се възлага в 14-дневен срок от приемането на това решение обосновано и мотивирано да сезира КЗК за извършване на секторен анализ на медийния пазар в страната, при който да се изследват неговите характеристики и структура, участниците, степента на пазарна концентрация, динамиката в сектора, нормативната уредба, саморегулациите и да бъдат направени изводи за състоянието на конкурентната среда.
Коментари: 0