Предприемачество и иновации – ключът към справяне с бедността

Образованието и животът в големия град са най-важните фактори за размера на доходите

Предприемачество и иновации – ключът към справяне с бедността

Снимка: Стоян Йотов

Автор: Илия Лазаров

На българската икономика са необходими 19 млрд. лв. годишно, за да се пребори с бедността. Това показват данните от анализ на разпределението на доходите на Института за пазарна икономика (ИПИ). Анализът и тенденциите бяха представени на публична дискусия, предаде репортер на Economic.bg.

В България бедни са 1,5 млн. души. Те разполагат с 286 или по-малко лв. на месец. Общият им доход представлява едва 7% от националния доход.

Хората с високи доходи също са 1,5 млн. души. Те разполагат с над 800 лв. месечно, а общият им доход представлява 40% от общия национален доход.

Най-голям е броят на лицата със средни доходи, т.нар. „средна класа”. 4,2 млн. души от населението у нас влиза в тази група. Техният доход представлява 53% от общия национален доход.

Сред бедните преобладават хората с ниско образование, повечето от които са безработни. Всеки втори с начално образование живее в риск от бедност. Основното и начално образование са един вид „присъда”, че няма да работиш и ще си беден, заключват експертите от ИПИ. По-високите средно и висше образование пък са предпоставка за намиране на работа с нормален доход и избягване на бедността.

Голяма част от бедните живеят в малки населени места. Там работа се намира трудно, а доходите са ниски. Безработицата е трайно висока, а 1/3 от хората са бедни. Изследването показва, че на живеещите в тези райони е необходимо професионално образование.

Лицата със средни и по-високи доходи живеят главно в големите градове. Там безработицата е ниска, а процентът на икономически активното население – висок.

За да се преодолее тази негативна картина на бедността, на икономиката ни са необходими 19 млрд. лв., сочат изчисленията на ИПИ.

Решението на проблема е в предприемачеството, то трябва да се стимулира и да се произвежда продукт с висока добавена стойност.  

„В България продължаваме да говорим по-скоро за приватизатори и по-малко за класически предприемачи, създаващи продукт, който се цени в целия свят и създава много работни места”, обясни пред Economic.bg Петър Ганев, старши икономист от ИПИ.

Подобен потенциал за развитие има в определени сектори на малкия и среден бизнес, които са с минимални регулации от държавата.

„ИТ секторът дърпа икономиката, защото там свободно могат да се проявят всички идеи. Не е необходимо да разполагаш с голям капитал и си напълно независим от държавата”, посочи Ганев.

„Нужно е да създадем среда, в която редовно да се въвеждат иновации. Да се развиват нови идеи и инициативи от българи в България. Достатъчни са няколко човека с подходящи идеи и образование, за да ги реализират. Средата обаче предполага те да се случат другаде, а не у нас”, добави той.

Голяма част от напускащите България са скрити предприемачи. Те рискуват всичко – напускат средата, семейството, нямат гарантиран доход и отиват на друг пазар, където да се реализират. Тези хора биха били много полезни на България, завърши експертът.

Коментари: 0