Преките чуждестранни инвестиции намалели тройно

Най-големите инвеститори у нас са Холандия, Германия и Белгия

Преките чуждестранни инвестиции намалели тройно

През април преките чуждестранни инвестиции в страната са три пъти по-малко в сравнение със същия месец на миналата година, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).

През април инвестициите у нас възлизат на 61,6 млн. евро в сравнение със 196,2 млн. евро, отчетени през същия месец на 2015 г.

За периода януари – април 2016 г. в страната са инвестирани 429,1 млн. евро, което е с 35% по-малко в сравнение с година по-рано, когато границата ни са пресекли капитали в размер на 782,2 млн. евро.

По държави най-големите преки инвестиции в страната за периода януари-април 2016 г. са от Холандия – 269 млн. евро, Германия – 99,2 млн. евро, и Белгия с 62,8 млн. евро.

Традиционно Холандия е на чело, защото правният режим за регистриране на фирми в страната е доста либерален и позволява създаването на компании с ограничена отговорност или т. нар. офшорни фирми. Под тази форма заради възможностите за данъчни облекчения има доста регистрирани дружества, които на практика са с български собственици.

Данните на БНБ сочат още, че от началото на годината до края на април дяловият капитал, реинвестираната печалба и инвестициите в дългови инструменти са горе-долу с еднакъв принос за общия размер на чуждестранните инвестиции.

Дяловият капитал възлиза на 165,6 млн. евро за януари-април 2016 г. Той е по-висок с 38,5% на годишна база. Реинвестираната печалба е за 139 млн. евро, докато вложеният в дългови инструменти са за 124,5 млн. евро.

При покупките на недвижими имоти от чужденци има намаление до 13,3 млн. евро от 24 млн. евро за януари-април 2015 г.

По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 2,5 млн. свро (18,9% от общия размер за януари-април 2016 г.), и САЩ – 1,2 млн. евро (с дял от 9,1%). 

В същото време преките инвестиции на България зад граница през първите четири месеца на годината са в размер на 17,3 млн. евро. Сумата, която страната ни е инвестирала в други държави, се увеличава в сравнение с намалението от 16,1 млн. евро през януари-април 2015 г. Само през април българските инвестиции в чужбина нарастват с 6,4 млн. евро при понижение от 42,7 млн. евро за април 2015 година. 

Коментари: 0