Приходите на застрахователите растат с 14% за полугодието

Най-голям дял продължава да държи задължителната „Гражданска отговорност“

Приходите на застрахователите растат с 14% за полугодието

Снимка: Pixabay

560 ~ 1 мин. четене
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2019 г., възлиза на 851.4 млн. лв., с което се отчита увеличение от 14%. От общата сума, 773.9 млн. лв. са в полза на застрахователи със седалище в България и премиен приход от 77.5 млн. лв. в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.

Приходите от комисионни на застрахователните брокери към 30.06.2019 г. възлизат на 138.6 млн. лв., нараствайки с 13% на годишна база.

От всички начислени комисиони, 95% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5% в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2019 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (56%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (29%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Заболяване” (2%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2019 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (43%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Застраховка "Заболяване"” (32,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Застраховка "Злополука"” (10%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).Подкрепи Economic.bg