Приходите от нощувки нарастват със 7,1% до 35,2 млн. лв.

Най-голямо увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди

Приходите от нощувки нарастват със 7,1% до 35,2 млн. лв.
168 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Приходите от нощувки през декември 2014 г. нарастват със 7,1% до 35,2 млн. лв. в сравнение с декември 2013 г. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани - с 13,9%, така и от български - с 3,2%, сочат данни на НСИ.

През декември 2014 г. в страната са функционирали 2016 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 58,0 хил., а на леглата - 116,3 хиляди. Общият брой на местата за настаняване се е увеличил със 7,1% спрямо декември 2013 г., а на леглата в тях - с 5,9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 723,8 хил., или с 6,2% повече в сравнение със същия месец на миналата предходната година. 

Най-голямо увеличение на нощувките (с 15,3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, където са реализирани 68,8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38,2% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28,0% от нощувките на български граждани и 18,7% - на чужденци.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2014 г. се увеличават със 7.7% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 360.6 хиляди. От всички пренощували лица 74.9% са българи, като по-голямата част от тях (61.5%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 90.5 хил., като 71.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2014 г. е 20,8%, което е на приблизително същото ниво от декември 2013 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 18,2%, и с 1 и 2 звезди - 15,0%.


Подкрепи Economic.bg