Приходите от нощувки с 12% спад през юни

Приходите от чужди граждани също отчитат спад с 15.8%

Приходите от нощувки с 12% спад през юни
208 ~ 2 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Приходите от нощувки през юни 2015 г. достигат 127.3 млн. лв., или с 12.0% по-малко в сравнение с юни 2014 г. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани - с 15.8%, докато тези от български граждани се увеличават с 4.5%, сочат данни на НСИ.

През юни 2015 г. в страната са функционирали 2 731 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 123.5 хил., а на леглата - 269.1 хиляди. В сравнение с юни 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.6%, а на леглата в тях - с 0.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2015 г., е 2 909.4 хил., или с 14.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най- голямо намаление на нощувките (с 25.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През юни 2015 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 66.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 29.9% от нощувките на български граждани и 25.7% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 38.4 и 8.1%.

Лицата, които са нощували у нас през юни 2015 г. са 724.7 хиляди и намаляват с 2.7% в сравнение с юни 2014 г. От всички пренощували лица 44.4% са българи, като повечето от тях -68% са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 402.7 хиляди, като по-голямата част от тях 67.5% са нощували в 4 или 5 звездни хотели.

Подкрепи Economic.bg