Прокуратурата е доволна от доклада на ЕК

В него се казва, че страната ни трябва да продължи съдебната реформа и борбата с корупцията по високите етажи на властта

Прокуратурата е доволна от доклада на ЕК

Прокуратурата дава положителна оценка на публикувания днес доклад на Европейската комисия относно стъпките, предприети от България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Това става ясно от позиция на държавното обвинение, в която се изтъкват положителните стъпки очертани в доклада, но в нея не се споменават препоръките, които ЕК дава по тези точки.

Припомняме, че въпреки констатацията в доклада, че България се е справила с организираната престъпност, гарантирането на независимостта на съдебната власт и със законодателната си дейност от него става ясно, че страната ни трябва да продължи съдебната реформа и борбата с корупцията по високите етажи на властта.

От Прокуратурата смятат, че „коректно е отчетен приносът на Прокуратурата на Република България за значителния напредък и близкото до пълно изпълнение на показателите, определени от ЕК, три от които - приети за изцяло изпълнени“.

В позицията се добавя, че от ЕК правилно са отчели подобряването на ефективността на наказателния процес, като резултат от промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в изпълнение на препоръките в Независимия експертен анализ на Прокуратурата.

От Прокуратурата пишат, че в доклада „положително е оценена активността на главния прокурор за отчетност пред Народното събрание, като гаранция за прозрачност и независимост на Прокуратурата“. От ЕК обаче имат препоръка по тази точка и в нея се изисква „При зачитане на презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения.

От държавното обвинения добавя, че е подчертан и същественият напредък и резултатите по показателя „Организираната престъпност“, както и водените редица мащабни разследвания за корупция срещу високопоставени длъжностни лица.

„Позитивно е и становището за предприетите от ръководството на ПРБ действия по оптимизиране на структурата на районните прокуратури“, пише в позицията.

Според Прокуратурата „липсата на нови препоръки и изразената увереност, че България може да приключи процеса по Механизма за сътрудничество и оценка идната година са показателни за необратимостта на напредъка“.

В съобщението се добавя, че Прокуратурата ще продължи действията за пълното изпълнение на препоръките, като подчертава, че то е постижимо единствено при добро и конструктивно взаимодействие между всички институции.

Коментари: 0