Райфайзенбанк с промоционална кампания за студентски кредити

Лихвеният процент е фиксиран за целия срок на кредита

Райфайзенбанк с промоционална кампания за студентски кредити

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за студентски кредити в рамките на програмата на Министерството на образованието и науката за финансиране на студентите и докторанти. Лихвеният процент е фиксиран за целия срок на кредита и възлиза на 6.5% на годишна база, като промоционалните условия са валидни за подадени искания до 30 април 2017 г.

Студентите и докторантите могат да се възползват от гратисен период за целия срок на обучение, по време на който не дължат плащания по главницата и лихвите. Изплащането започва до една година от датата на провеждане на държавния изпит или защитата на дипломната работа, като се погасява на равни месечни вноски в срок до 10 години. Кредитополучателите не дължат такси и комисиони за управление на кредита; не се изисква поръчител или съдлъжник, както и доказване на доходи.

В допълнение, студентите получават разплащателна сметка без такса за откриване и месечна поддръжка за срока на кредита, както и международна дебитна карта Visa Electron с отстъпки от стандартните условия на банката. Студентите и докторантите могат да кандидатстват за финансиране онлайн на сайта на Райфайзенбанк.

От началото на програмата през 2010 г. Райфайзенбанк е отпуснала кредити на студенти и докторанти за близо 43.4 млн. лв. Статистиката на банката показва, че 99% от студентските кредити се ползват за заплащане на обучението и само 1% за издръжка. Най-голям брой кредити са изтеглени от студенти първи курс, учещи за бакалавър, а средната сума на отпуснатото финансиране е 5975 лв.

Най-често от програмата се възползват студентите от Нов български университет, следван от Софийския университет и Свободния университет във Варна, а специалностите с най-голям брой отпуснати кредити са Правни науки, Медицина и Бизнес администрация, сочи още статистиката на Райфайзенбанк.    

За да се възползват от програмата за студентско кредитиране, студентите и докторантите трябва да се обучават в редовна форма за придобиване на образователна степен бакалавър, магистър или доктор във всички акредитирани висши училища в България. Трябва да са до 35 годишни, да нямат придобита същата образователна степен и да не са прекъснали обучението си.                     
Коментари: 0