Ръст на заетостта в ЕС с 0,4%

За второ поредно тримесечие ръстът у нас е 0%

Ръст на заетостта в ЕС с 0,4%

През третото тримесечие на годината броят на заетите в еврозоната се е увеличил с 0,3%, а в ЕС като цяло – с 0,4%. Това сочат данни на Евростат, оповестени днес. Припомняме, че през второто тримесечие отново имаше ръст, съответно с 0,4% и 0,3%. На годишна база заетостта се увеличава с еднакъв процент и в еврозоната и в ЕС - 1,1%. 

Статистиката сочи, че 229,8 млн. мъже и жени са били заети в ЕС, а от тях 151,5 млн. души от еврозоната.

Най-голям ръст на заетостта отчитат Естония (2,1%), Унгария (0,8%), Ирландия, Испания, Люксембург и Великобритания (по 0,6%). За месеците юли-септември само в три страни е отчетен спад в заетостта. Това са Хърватия (-0,6%), Португалия (-0,5%) и Малта (-0,3%).

В България на годишна база се отбелязва ръст на заетите лица с 0,2%, а на тримесечна той е 0%. И двете стойности са за второ поредно тримесечие. 

Ръст на заетостта спрямо предходното тримесечие


Източник: Евростат

Коментари: 0