Ръст в заявените земеделски площи спрямо миналата година

Изоставане има само в областите Кюстендил, Ловеч, Русе, Сливен и София-област

Ръст в заявените земеделски площи спрямо миналата година

Общият размер на заявената площ по основната схема за единно подпомагане на площ (СЕПП) възлиза на 2.8 млн. ха, което представлява 75% от цялата заявена площ през миналата година. В сравнение със същия период на 2016 г. общо за страната по СЕПП са заявени 11% повече площи. Изоставане има само в областите Кюстендил, Ловеч, Русе, Сливен и София-област.

Към обяд на 28 април 2017 г. са подадени  71 710 заявления за кампания 2017, сочат данните на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), поддържана от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Това  е с 4% по-малко подадени заявления в сравнение със същия период на миналата кампания.

Схемата за единно плащане на площ е една от основните дейности на разплащателната агенция за подпомагане на на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за гарантиране в земеделието. Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни.

Допустими бенефициенти по СЕПП са всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността.

Коментари: 0