Ръстът на заплатите се ускорява

С всяко следващо тримесечие ръстът се ускорява

Ръстът на заплатите се ускорява
Разходите на работодателите за възнаграждения на служителите са нараснали с 8.6% през третото тримесечие на 2018 г. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че с всяко следващо тримесечие ръстът се ускорява. Въпреки това динамиката при заплатите остава значително по-ниска от миналогодишната, когато според статистиката възнагражденията растяха средно с между 10 и 13%.

През третото тримесечие заплатите са растели най-бързо в преработващата промишленост (10.3%), сферата на образованието (14.6%) и туризма (13.4%). Значителното нарастване е свързано от една страна с липсата на кадри, а от друга – на административното увеличение на заплатите на педагогическия персонал.

Най-нисък ръст на разходите за е при „Операции с недвижими имоти“ – само 1.8%.
Коментари: 0