Растат разходите за храна и транспорт

Харчим повече за зеленчуци и по-малко за хляб

Растат разходите за храна и транспорт
Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1 237 лв. и спрямо същия период на 2015 г. се повишава с 4.2%. 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.1%), следван от доходите от пенсии (26.5%), от самостоятелна заетост (6.6%) и от социално осигуряване и социални помощи (2.8%). Спрямо първото тримесечие на 2015 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 2.0 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1.0 процентeн пункт.  

В абсолютни стойности през първото тримесечие на 2016 г. в сравнение с първото тримесечие на 2015 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: 
• Доходът от работна заплата нараства от 654 на 706 лв. (с 8.0%). 
• Доходите от пенсии нарастват от 315 на 328 лв. (с 4.0%). 
• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 90 на 81 лв. (с 9.7%)

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1 110 лв. и се увеличава с 0.9% спрямо същото тримесечие на 2015 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.1%), следвани от разходите за жилище (18.1%) и разходите за транспорт и съобщения (12.0%).

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва: 
• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 339 на 345 лв. (с 1.7%). 
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) намаляват от 203 на 200 лв. (с 1.6%). 
• Разходите за транспорт и съобщения се увеличават от 132 на 134 лв. (с 1.4%). 
• Разходите за здравеопазване намаляват от 68 на 62 лв. (със 7.7%). 
• Без промяна са разходите за алкохолни напитки и цигари (47 лв.) и за облекло и обувки (34 лв.).

През първото тримесечие на 2016 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя спрямо същото тримесечие на 2015 г., както следва: 
• Увеличава се потреблението на зеленчуци - от 9.3 на 10.4 кг, и на прясно мляко - от 4.5 на 4.7 литра. 
• По-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 22.7 на 21.8 кг, и на плодове - от 11.2 на 10.4 килограма. 
• Без промяна остава консумацията на месо, кисело мляко, сирене, яйца и зрял фасул.
Коментари: 0