Разходите на НОИ два пъти повече от приходите

Това сочи отчетът за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване

Разходите на НОИ два пъти повече от приходите
360 ~ 2 мин. четене

2331,7 млн. лв. са постъпилите приходи за държавното обществено осигуряване (ДОО) (без трансфери) към м. юни 2015 г., което е 50,9% изпълнение на плана за годината или с 115,3 млн. лв. повече от заложеното в плана за първото шестмесечие. Това сочат данните от отчета за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО към м. юни 2015 г.

Разходите на ДОО  за първото полугодие на 2015 г. възлизат на 4 744,1 млн. лв., което е с 44,8 млн. лв. повече от планирания им размер. В общата сума на разходите са отчетени изплатените през м. април 2015 г. еднократни допълнителни суми към пенсиите в общ размер на 49,2 млн. лв., които не са планирани в бюджета.

Така сметката показва ,че разходите на общественото осигуряване за полугодието са двойно повече от постъпилите приходи.

Разходите за пенсии в отчета са най-голямото перо и възлизат на 4 164,5 млн. лв. В тази сума са включени както разходите за пенсии, финансирани от ДОО и от републиканския бюджет, така и еднократно изплатените суми към пенсиите за м. април 2015 г. Отчетените разходи за пенсии са с 21,2 млн. лв. или 0,5% над планираните.

Броят на пенсионерите към 30 юни 2015 г. е 2 177 216, с 2 766 по-малко спрямо същия период на 2014 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за м. юни е 313,39 лв. Спрямо м. юни 2014 г. тя е нараснала номинално с 12,80 лв. (4,3%), а реално за едногодишен период с 4,9%.

За социални помощи и обезщетения през първото полугодие на 2015 г. са изразходвани 578,5 млн. лв., което е 50% изпълнение на годишния план и с 25,9 млн. лв. повече от планираното.

Подкрепи Economic.bg