Разрешителните за строеж на жилища намаляват

Според данните на НСИ за третото тримесечие на 2019 г. има и спад на площта на сградите

Разрешителните за строеж на жилища намаляват

Снимка: Economic.bg

Годишен спад в броя издадени разрешителни за строеж на жилищни сгради в България през третото тримесечие на годината, отчита Националният статистически институт (НСИ). Издадените одобрения са намалели с 1.7%, като това е първият случай за последните пет години, когато през третото тримесечие на годината има спад на годишна база.

Освен на разрешенията за строеж на жилищни сгради, регистриран е и спад в броя на жилищата в новите сгради (с 4.3%), както и разгънатата застроена площ на сградите (с 5.4%).

При новоиздадените разрешителни за административни сгради и тяхната разгъната застроена площ е регистриран много по-сериозен спад – съответно с 37.8% и 72.5%, но при разрешенията за този тип сгради подобни големи понижения е имало и през третото тримесечие на 2017 г.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) (263), Варна (203), Пловдив (187),София (132) и Благоевград (111). Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) (3839), Варна (1385), Пловдив (859), Бургас (646) и Кърджали (521).

През третото тримесечие на годината е започнал строежът на 1156 жилищни сгради с над 7 хил. жилища в тях и с над 900 хил. кв. м обща застроена площ. Също така е започнало изграждането на 13 административни сгради/офиси с 12.3 хил. кв. м. разгъната застроена площ. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 11.4%, жилищата в тях – с 18.6%, а разгънатата им застроена площ – с 36.2%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 55.2%, а тяхната РЗП – с 84.9%. Започнатите други видове сгради са повече с  4.4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 12.9%.
Коментари: 0