Регистрираме фирма само за 2 дни

Досегашният срок за регистрация беше 5 дни

Регистрираме фирма само за 2 дни

Срокът за регистрация на фирма се съкращава от досегашните 5 на 2 дни. Това е една реализираните нови мерки от Министерство на икономиката в подкрепа на бизнеса през 2015 г., съобщи МИ.

След наложените промени се очаква промяната да има положителен ефект върху предприемачеството и цялостното подобряване на бизнес средата. Създаването на благоприятни условия за правене на бизнес у нас е сред приоритетните области, в които работи министерството през последната година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката (МИ).

Съкращаването на сроковете за регистриране на фирма до 2 дни се прави с промяна в Закона за търговския регистър (ЗТР). Приетият Закон за изменение и допълнение на ЗТР постановява, че заявленията за вписване на първоначална регистрация на предприятие ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър.

Произнасянето и получаването на Единен идентификационен код на предприятието ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението. При необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълна или некоректна документация, законът позволява това да се случи в рамките на допълнителни 3 дни.
Изпълнението на мярката е част от годишната програма на Министерство на икономиката, както и от правителствената програма „Икономика и растеж“ за периода 2014-2018 г.

Коментари: 0