Рехабилитацията на жп линията Костенец - Септември върви по план

НКЖИ проверява слуховете, че един от изпълнителите на проекта е влязъл в процедура по несъстоятелност

Рехабилитацията на жп линията Костенец - Септември върви по план

Снимка: Economic.bg/Архив

Инж. Красимир Папукчийски е генерален директор на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) от февруари 2017 г. Завършил е ВТУ „Тодор Каблешков" и притежава магистърски степени по специалности „Технология и управление на транспорта“, „Икономика на транспортната фирма“ и „Управление на проекти“. Професионалната му кариера е изцяло свързана с развитието и модернизацията на българската железопътна инфраструктура.

- Инж. Папукчийски, как се отразява пандемията от коронавируса на изпълнението на инвестиционните проекти и на ремонтната програма на НКЖИ?

- Създалата се пандемична ситуация в целия свят, за съжаление, оказва отрицателно въздействие в икономически аспект на всички икономически субекти, включително и на НКЖИ. За периода след 13 март в НКЖИ се отчита намаляване на приходите от наемите на обекти, както и от някои други услуги. Като положителна тенденция се очертава запазването на обемите превози, извършени от жп превозвачите по железопътната инфраструктура, което затвърждава железопътния транспорт като сигурен и надежден дори и в извънредни ситуации.

Стараем се да сме и проактивни. НКЖИ има готовността да подпомогне железопътните превозвачи, като не начислява такса „Заявен и неизползван капацитет" за периода на извънредното положение, но само при условие, че бъдат предоставени безспорни доказателства за причинно-следствената връзка между извънредното положение и неизползването на заявения капацитет за времето на действието му. За тази готовност е уведомена и Европейската комисия.

На граничния преход с Република Турция предприехме инициатива за договаряне на допълнителни влакови трасета между Свиленград и Къпъ Куле. Създадена е оперативна връзка за взаимодействие с TCDD за максимално бързи и опростени процедури за удовлетворяване на нуждите на превозвачите, което гарантира преминаване на влаковете с повишен приоритет.

По отношение на ремонтите и проектите с европейско финансиране, които са в процес на изпълнение,  работихме почти  нормално през цялото време на извънредното положение в страната. Строителните дейности по европейските проекти продължават да се изпълняват при строго спазване на всички изисквания за епидемиологична безопасност. Има известно забавяне при доставки на компоненти и материали от чужбина, но въпреки това компанията постоянно обсъжда и предприема мерки, за да не се стига до критични ситуации.

В голяма част от проектите изпълнителите са големи чуждестранни компании, което води до невъзможност за ръководителите и персонала да присъстват на редовните седмични и месечни срещи. Разбира се, въведохме организация за комуникация по електронен път чрез достъп до платформи за онлайн конферентни връзки, за да не спира процесът на работа по отделните инвестиционни проекти.

Нека не забравяме, че железопътният транспорт остана единственият непрекъснат обществен превоз през периода на извънредното положение в страната. Поради тази причина НКЖИ предложи разглеждане на възможности за финансиране на мерки в железопътния сектор, които биха могли да благоприятстват по-бързото възстановяване от неизбежната икономическа криза и да стимулират развитието на бизнеса в страната. При излизането от кризата транспортът ще има ключова роля за възстановяването на стопанствата, ето защо наистина трябва да се даде реален приоритет на железопътния транспорт. Считаме, че е необходимо и да бъде насочен ресурс към железопътната инфраструктура и иновациите в управлението и услугите, внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта, тъй като железопътният транспорт в момента остава единствената възможност за бърз, ефективен и сигурен превоз на пътници и товари.

- По-конкретно - на какъв етап е изпълнението на рехабилитацията на жп линията Костенец - Септември? Твърди се, че изпълнителят на проекта - испанското дружество "Контратас Иглесиас", е в процедура по ликвидация. Какво е бъдещето на проекта?

- Във връзка с твърденията за наличие на процедура по ликвидация на съдружника „Контратас Иглесиас“ в ДЗЗД „Костенец-Септември 2018“, изпълнител по проект „Модернизация на железопътен участък „Костенец - Септември“, Възложителят е изискал да му бъдат представени документи, удостоверяващи безспорно наличието на открито производство по несъстоятелност или ликвидация за съдружника „Контратас Иглесиас“ АД. Единствено след  установяване на посочените обстоятелства ще може да се коментират последващи действия, които да бъдат предприети с цел успешната реализация на проекта. Междувременно досега проектът се изпълнява съгласно одобрената работна програма на изпълнителя.

Очакваме до края на лятото да приключим дейностите по рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъка Копривщица - Стряма, включително и Тунел № 7 – Козница, който със своята дължина от 5 812 м е най-дългият жп тунел в България. Там ще се реализира чувствително увеличение на скоростта от 25 км/ч на проектната скорост на участъка, която е 100 км/ч.

Възнамеряваме в същия период да изпълним и ремонтните дейности в участъка Прилеп-Ведрово, където ще достигнем проектната скорост от 130 км/ч.

На 5 юни ще бъде  възстановено движението на влаковете по модернизираната железопътна инфраструктура по текущ път 2 в междугарията Казичене – Елин Пелин и Искър – Казичене, първи и втори гарови коловози в гара Казичене и междугарието Казичене – Разделен пост Мусачево – всички от жп участъка София - Елин Пелин, който е част от проекта за реконструкция на жп линията София – Пловдив. Засега движението на влаковете в тези участъци ще се осъществява със скорост 60 км/ч, а след приключване на строителните дейности и по път 1 –  със 160 км/час.

Освен това до 30 септември ще бъде приключено и механизираното подновяване на 34.9 км железен път, както и механизираният среден ремонт на други 37.2 км жп линии – общо 72.1 км подновена жп мрежа. Благодарение на това по някои от участъците, като например Карлово – Ботев – Калофер (10.4 км), скоростта на влаковете се увеличава от 70 на 100 км/час, а по други, като Хан Крум – Шумен (12.7 км) – от 90 на 110 км/час и пр. Като цяло след рехабилитацията на тези 72.1 км жп линии времето за пътуване на влаковете по тях ще се съкрати с 28 минути.

Коментари: 0