Рекорден зимен сезон

В периода януари-март 2017 г. България е посетена от 1 079 464 чуждестранни граждани

Рекорден зимен сезон
1276 ~ 2 мин. четене
За периода декември 2016 – март 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи е нараснал близо 2.3 пъти съпоставен с периода декември 2001 – март 2002 г. и вече надхвърля 1.4 млн. посещения.

През периода януари-март 2017 г. България е посетена от 1 079 464 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите). Налице е ръст от 19.9% спрямо същия период на 2016 г., което е рекорд след влизането на България в Европейския съюз през 2007г.

Най-голямо абсолютно нарастване в броя на посещенията на чуждестранни туристи (над 242  хил. посещения повече в сравнение с предходния зимен сезон). Преди завършването на настоящия зимен сезон този рекорд принадлежеше на зимен сезон  2003/2004 г.

По данни на БНБ приходите от международен туризъм за периода декември 2016 - февруари 2017 г. възлизат на 745.3 млн. лв., което е с 18.6% повече спрямо периода декември 2015 - февруари 2016 г.

Водещите 5 пазара за зимен туризъм в България са Гърция, Македония, Турция, Румъния и Сърбия. Общият брой туристически посещения от тези страни е 953 824, което се равнява на 64.6 % от всички посещения на чуждестранни туристи в нас. За сравнение, през периода декември 2015 - март 2016 г. туристическите посещения от съседните страни са били 67.3 % от всички посещения  на чуждестранни туристи у нас, а от други страни - 32.7 %. Видимо нараства не само броят, но и делът на посещенията от държави, които не са съседни. Официалните данни показват, че 51.1 % от растежа във входящия туристопоток се дължи на увеличението на посещенията от съседните държави, а останалите 48.9% - от други държави извън нашите съседи.

Извън Балканските пазари с най-важно значение при зимния туризъм е пазар Великобритания, като значителна част от посещенията са свързани пряко или косвено със ски туризма. През настоящия  зимен сезон посещенията от Великобритания нарастват с 25.8%, от Франция - с 20.8%, от Нидерландия - с 44%, от Швеция - с 26.9%, от Австрия - с 33.5%, от Германия - с 42.3%, от Норвегия - с 34.5%, от Белгия - с 49.8%, от Дания - с 73.1%.
Подкрепи Economic.bg