Ръст на българското производство, строителство и търговия през април

В сравнение с март тази година сградното строителство е нараснало с 1.6%, а гражданско/инженерното – с 3.3%

Ръст на българското производство, строителство и търговия през април

Снимка: Красимир Свраков

640 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през април 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2% в сравнение с март 2021 г.

През април тази година календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 22.8% спрямо съответния месец на 2020 г.

През април 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ-с 5.2%, а  понижение в добивната промишленост - с 6%, и при преработващата промишленост -  с 0.8%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - 13.9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета -  11.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - 10.7%, ремонта и инсталирането на машини и  оборудване - 5.7%.

Съществено увеличение e  регистрирано  при: производството, некласифицирано другаде  - с 25%, производството на метални изделия, без машинно оборудване - с 9.5%, производството на тютюневи изделия - със 7.3%.

По предварителни данни през април 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.3% над равнището от предходния месец. През април 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 15.7%.

През април 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени   данни, е над равнището от   предходния   месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 3.3%, а от сградното строителство - с 1.6%.

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април 2021 г.  се определя  от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 21.5%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 11.5%.

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.3% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 25.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

През април 2021 г. се  наблюдава увеличение на  оборота при: търговията  на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.7%), търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 3.3%).

По-значително повишение на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетен при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет -с 5.9%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3.1%,и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 2.4%. Спад е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 11.3%.Подкрепи Economic.bg