Съдът отмени продуктовите такси за камиони и автобуси

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС

Съдът отмени продуктовите такси за камиони и автобуси

Снимка: Pixabay

Върховният административен съд (ВАС) отмени въведената от правителството през 2018 г. продуктова такса за камиони и автобуси от категориите M2 и N2, и M3 и N3. Тричленният състав се произнася по жалба на Съюза на международните превозвачи и посочва в мотивите към решението си, че таксата влиза в противоречие със Закона за опазване на околната среда, който урежда вида на дължимата такса и реда за регламентирането ѝ.

Размерът на таксата трябва да е определен по нормативно регулиран и обоснован метод, а в случая липсва всякаква информация относно механизма за определянето на продуктовата такса, пише съдът в мотивите си.

В жалбата си пред съда Съюзът на международните превозвачи посочи, че в Конституцията на България изрично е разпоредено, че данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон, а не с наредба, както в случая. В самата наредба не е упоменато, че тя може да въвежда нови обекти на облагане, а само, че се определя "редът за заплащане и начинът за изчисляване на размера“ на таксите.

Също така съдебният състав посочва, че таксата е неприложима към опитите за справяне с проблема с отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух, каквато беше идеята на правителството с въвеждането ѝ.

През 2018 г. кабинетът сложи продуктова такса за закупените чисто нови превозни средства в размер на 938 лв., като тя се плаща още при неговата регистрация. Ако пък превозното средство е употребявано, таксата е по-висока и стига до 2325 лв. за камион над 10 години. Отменените разпоредби засягаха автобуси за превоз на пътници над 8 места, както и за моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари над 3.5 тона.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.
Коментари: 0