Съдът потвърди глобата на \"Топлофикация София\" заради господстващо положение

Засегнатите клиенти имат право на обезщетение

Съдът потвърди глобата на \

Снимка: economic.bg

Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция в размер от 61 881 лв. на „Топлофикация София“ ЕАД, наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Санкцията е за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на енергийния пазар.

Това може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост в гр. София и да засегне интересите на потребителите в нарушение, решава от ВАС.

Според КЗК фирмата е извършила нарушение, налагайки необосновани цени на дружествата, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което те се поставят в неравностойно положение. От направения икономически и правен анализ Комисията установява, че налагането от страна на „Топлофикация София“ ЕАД на еднакви цени на всички фирми за дялово разпределение за минималния пакет на услугата, премахва ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите. В своето решение Върховният административен съд изцяло споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение.

В съответствие със Закона за защита на конкуренцията всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

Коментари: 0