Доходите от пенсии и разпродажба на имущество са все по-важни за българите

Макар заплатата да се е увеличила като размер, нейният дял не е нараснал

Доходите от пенсии и разпродажба на имущество са все по-важни за българите

Снимка: Economic.bg/Архив

Автор: Цветан Петров

Само пенсиите и т.нар. „други приходи“ – получаване на пари от роднини или продажба на имущество – са увеличили своя дял в общия доход на домакинствата през второто тримесечие на 2018 г. Това показват данните от Националния статистически институт (НСИ) за доходите и разходите на българските домакинства.

Общият доход средно на лице от домакинството през второто тримесечие на годината е 1474 г., което е с 8.7% повече спрямо същия период на миналата година. Докато обаче през второто тримесечие на миналата година ръст е бил отчетен в дела на заплатата, самостоятелната заетост, собствеността и от продажбите на имущество, то през тази година са се увеличили единствено доходите от пенсии и продажби.
Въпреки че средната работна заплата е нараснала от 769 на 835 лв. (8.6%), то нейният дял е останал непроменен – 56.7. Намаление пък е отчетено в дела на средствата извън работната заплата, на тези от самостоятелна заетост, от собственост и от социални обезщетения и помощи.

Що се отнася до общия разход на лице от домакинството, то за второто тримесечие на 2018 г. той е 1331 лв., което е повишение с 11.4% спрямо съответния период на 2017 г. Набъбнали са средствата, разходвани от домакинствата за транспорт и комуникации, чийто дял се е покачил от 11.3 на 12.1.
Коментари: 0