Седларски: Трябва по-активно сътрудничеството между образованието, бизнеса и общините

Извършва се преглед на администрираните регулаторни режими, за да бъдат облекчени

Седларски: Трябва по-активно сътрудничеството между образованието, бизнеса и общините
Трябва по-активно сътрудничеството между образователните институции, бизнеса и общините, тъй като те най-добре биха посочили от какви специалисти се нуждаят. Това заяви министърът на икономиката Теодор Седларски на среща-дискусия, организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Той увери участниците в срещата, че министерството работи в посока повишаване качеството на средното и професионалното образование.

По време на дискусията бяха обсъдени и теми, свързани с бизнес средата за малки и средни предприятия в България, стартъпи – технологии и иновации, ролята на „Complianse” в бизнес практиката на фирмите в България, както и Индустрия 4.0.

Министър Седларски изтъкна, че България е известна на инвеститорите като място, където може да се развива технологичен бизнес, има стабилна икономическа среда и хора, отворени към новостите в бизнеса. "Убеден съм, че това ще доведе до нови инвестиции от Германия, защото икономическата политика, която провеждаме, спомага за реализацията на успешни проекти във високите технологии и в секторите с висока добавена стойност“, каза още министърът.

По неговите думи приоритетна задача за служебното правителство е осъществяването на регулярен и ефективен диалог с бизнес организациите за намиране на общи решения, насочени към подобряване на бизнес средата и осигуряване на благоприятни условия за ускорено икономическо развитие.

В тази връзка Националният икономически съвет е взел решение да се извърши преглед на администрираните регулаторни режими, които са част от подзаконова нормативна уредба, за да може да бъде обсъдени възможностите за редуциране и облекчаване на тези режими.

„Работим активно и по друг проблем, който изпитват компаниите, а именно нуждата от квалифицирани кадри. По този повод искам да изразя удовлетворение и от ангажираността на Германия с въвеждането у нас на системата на дуалното професионално обучение. Това е голяма помощ и вложение в нашето младо поколение, и аз се надявам, че тази подкрепа ще продължи“, коментира министърът на икономиката и допълни, че се работи по платформа, която да покаже, че България е добро място за работа. Теодор Седларски поясни, че целта е да се привлекат чужденци, които да работят в България и българи, обучаващи се в чужбина.

Министър Седларски заяви, че България има капацитет и се разпознава на международно ниво като център за развитие на информационните технологии, с развита стартъп екосистема и с доказана експертиза в управлението на изнесени бизнес процеси. "Смятаме, че чрез различни ефективни мерки и стимули можем да позиционираме България като регионален лидер за развитие на Индустрия 4.0 на Балканския полуостров“, каза той. Министърът поясни, че стартира инициатива на министерството за разработване на „Концепция за ускорено развитие на Индустрия 4.0“, и за целта към Националния икономически съвет се създава работна група за разработване на концепцията. „Планираме и провеждането на конференция по темата Индустрия 4.0 на 31 март 2017 г. в София Тех Парк. Поканени за участие са експерти от Европейската комисия, Германия, Словакия, Австрия и Естония, от научните среди и неправителствени организации в България“, допълни той.
Коментари: 0