Сградното строителство изненада с висок растеж

Изграждането на инфраструктурни обекти е намаляло с близо 10% през февруари

Сградното строителство изненада с висок растеж
Обемът на сградното строителство е нараснал с 8.3% през февруари спрямо същия месец на предходната година. Това е първият отчетен ръст за изминалите 14 месеца. Всъщност, строителството на жилищни сгради потъва постоянно от началото на 2009 г. Изключение бе 2015 г., когато заради ударното усвояване на европари, сградното строителство растеше.

При гражданското строителство обаче спадовете продължават. През февруари потъването е с около 10% на годишна база. Тук влияние продължава да оказва слабия старт на новия програмен период. Липсата на достатъчно готови проекти, както и забавянето на някои големи обекти, финансирани изцяло от държавния бюджет, продължават да влияят негативно на статистиката за строителната продукция.

Благодарение на високия растеж при сградното строителство, през февруари статистиката отчита минимален общ спад на цялото строителство от 0.5%.
Коментари: 0