Ситуацията с чуждите инвестиции се влошава през май

Всички видове вложения са или отрицателни, или нула

Ситуацията с чуждите инвестиции се влошава през май

Снимка: Pixabay

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България отново са отрицателни, показва статистиката на БНБ. През май минусът е 2.8 млн. евро, а общо за първите пет месеца на годината изтичането на външни капитали от България е нетно 55.8 млн. евро.

Месец май е първият, при който всички видове инвестиции – дялов капитал, реинвестирана печалба и дългови инструменти, са на минус или са нула. Т.е. фирмите с чуждестранна собственост теглят вложенията и в България, или в най-добрия случай не реинвестират печалбата си.

Дяловият капитал намалява с 1.2 млн. евро, а дълговите инструменти – с 1.6 млн. евро. През април поне заемите, давани от компаниите майки, растяха много и така компенсираха донякъде слабото представяне на реинвестираната печалба и дяловия капитал.

По предварителни данни реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е отрицателна и възлиза на 173.3 млн. евро, при положителна стойност от 81.5 млн. евро за януари-май 2018 г.

За януари-май 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 656.6 млн. евро, при 255.8 млн. евро за януари-май 2018 г.
Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари-май 2019 г. са от Холандия (206.3 млн. евро), Германия (92.3 млн. евро) и Унгария (43 млн. евро).


Коментари: 0