Ситуацията в страната е неблагоприятна за спестяване

Това е мнението на по-голямата част от потребителите в страната

Ситуацията в страната е неблагоприятна за спестяване

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола” и за „покупка или построяване на жилище (вила)” през следващите дванадесет месеца, показва последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на потребителско доверие в България нарасна през януари с 1,5 пункта спрямо неговото равнище три месеца по-рано. Това се дължи на ръста на доверието на населението в градовете с  1,8 а с 0,6 пункта в селата.

Настоящите оценки и очакванията на потребителите относно промените във финансовите условия на техните домакинства са по-благоприятни, в резултат на което тези балансови показатели се повишават съответно с 1,6 и с 3,0 пункта в началото на годината.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последната година е малко по-негативна спрямо наблюдението от предходните три месеца. Потреблителските очаквания за 2016 г. са малко по-оптимистични.

Потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с октомври 2015-а година. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите година има изместване на прогнозите към по-умерени, в резултат на което този балансов показател се понижава с 5,2 пункта.

Показателят на доверие на потребителите на НСИ е средна аритметична на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на финансовото състояние на домакинствата, на общата икономическа ситуация в страната и на спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.

Коментари: 0