Спад на безработицата през април до 7,6%

Вижте кои са най-търсените професии в бюрата по труда

Спад на безработицата през април до 7,6%
464 ~ 2 мин. четене

Регистрираната безработица през месец април 2017 г. е 7,6%, което е е понижение с 0,4 процентни пункта, или с 1,7% по-малко в сравнение с миналата година, сочат данни на Агенция по заетостта. 

249 464 е броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през април. Спрямо предходния месец той намалява с 12 307, а в сравнение със същия период на миналата година, броят на безработните лица се свива значително - с 55 698 лица или 18,3% по-малко. 

Общо 25 243 безработни лица са започнали работа през април, като 21 697 са на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 3 546 безработни. От тях 1 847 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 1 699 безработни лица.

През този период 22 970 свободни работни места за заявени в бюрата по труда, от които 18 587 са в частния сектор (80,9%). В сравнение с месец април 2016 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 1,7% или с 380 броя. 

Най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда през април 2017 г. са заявени от преработващата промишленост (5 129), хотелиерството и ресторантьорството (5 121), търговията (3 385), селското, горското и рибното стопанство (1 477), административните и спомагателните дейности (1 229), строителството (1 196), операциите с недвижими имоти (1 065), транспорта, складирането и пощите (1 025), държавното управление (1 016) и др.

Най-търсените в бюрата по труда през април са професиите, свързани с предоставяне на персонални услуги на населението като сервитьори, бармани, камериери, администратори в хотели, спасители, охранители и отговорници на търговски обекти. Следват операторите на машини в преработвателната промишленост като шивачи, кроячи, гладачи, квалифицирани работници в промишлеността - заварчици, шлосери, стругари, общи работници в строителството, продавачи и касиери в търговията, шофьори, монтажници, общи работници в промишлеността. От специалистите с висше образование най-търсени са учителите и преподавателите, следват инженерите, медиците и стопанските специалисти.

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г. , установено при Преброяване 2011 г.

Подкрепи Economic.bg